FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वयम् सेवक शिक्षकको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना !!!

विद्यालयको लेखापरीक्षणका लागि सूचीकृत हुने र आशय पत्र दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरण अवधी २०८०।०४।०१ देजि २०८०।०६।३० सम्म