FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूल प्रवाहीकरण रणनीतिक योजना २०८०(GESI POLICY) ८०/८१ 12/21/2023 - 10:52 PDF icon GESI Policy.pdf
सुरुङ्गा नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमामवली २०७८ ७९-८० 04/20/2023 - 12:08 PDF icon सुरुङ्गा नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमामवली २०७८.pdf
सुरुङ्गा नगरपालिकाको संस्था दर्ता एेन २०७९ ७९-८० 04/20/2023 - 12:07 PDF icon सुरुङ्गा नगरपालिकाको संस्था दर्ता एेन २०७९.pdf
सुरुङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली सुरुङ्गा २०७९ ७९-८० 04/20/2023 - 12:05 PDF icon सुरुङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली सुरुङ्गा २०७९.pdf
सुरुङ्गा नगरपालिकाको लिलाम सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 04/20/2023 - 12:05 PDF icon सुरुङ्गा नगरपालिकाको लिलाम कार्यबिधी २०७९.pdf
सुरुङ्गा नगरपालिकाको बिनियोन एेन ०७९ प्रथम संशोधन सहित ७९-८० 04/20/2023 - 12:03 PDF icon सुरुङ्गा नगरपालिकाको बिनियोन एेन ०७९ प्रथम संशोधन सहित.pdf
सुरुङ्गा नगरपालिकाको बाल बिवाह मुक्त अभियान संचालन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 04/20/2023 - 12:01 PDF icon सुरुङ्गा नगरपालिकाको बाल बिवाह मुक्त अभियान संचालन निर्देशिका, २०७९.pdf
सुरुङ्गा नगरपालिकाको बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि २०७७ ७९-८० 04/20/2023 - 12:00 PDF icon सुरुङ्गा नगरपालिकाको बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
सुरुङ्गा नगरपालिकाको ट्यूशन र कोचिङ कक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/20/2023 - 11:59 PDF icon सुरुङ्गा नगरपालिकाको ट्यूशन र कोचिङ कक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
सुरुङ्गा नगरपालिकाको कार्यसंचालन कार्यबिधी २०७८ ७९-८० 04/20/2023 - 11:42 PDF icon सुरुङ्गा नगरपालिकाको कार्यसंचालन कार्यबिधी २०७८.pdf

Pages