FAQs Complain Problems

७५/७६

बेरोजगारी दर्ताका लागि २०७६ बैशाख मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको बारे जरुरी सूचना !!!

सुरुङ्गा नगरपालिकाको सबै वडा कार्यालयले मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको विवरण ३ दिनभित्र उपलब्ध गराई दिनु हुन् बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

सुरुङ्गा नगरपालिकाको सबै वडा कार्यालयले डुम एवम् मेस्तर(हल्खोर) जातिको विवरण उपलब्ध गराई दिनु हुन् बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!!